Do našeho salónu přijmeme nové masérky. Více informací na telefonním čísle +420 603 373 881.

Otevřeno: NONSTOP
Rychlá rezervace či dotaz?

Tantra

Tantra je starodávná hinduistická tradice, která vznikla v Indii před více než 5000 lety. Je to duchovní cesta, která se zaměřuje na osobní růst a osvobození prostřednictvím integrace fyzických, emocionálních a duchovních aspektů života. Filozofie tantry je o uvědomění si božství v sobě a všem kolem nich. Vybízí k používání různých praktik, jako je meditace, rituál a posvátná sexualita k dosažení tohoto uvědomění. Postupem času se tantra rozšířila do dalších zemí, jako je Tibet a ovlivnila různé duchovní a náboženské tradice. Navzdory svému dávnému původu zůstává tantra dnes oblíbenou duchovní cestou pro mnoho lidí, zejména v Indii a dalších částech Asie.

 

Tantra praktiky:

Tantra zahrnuje širokou škálu praktik a technik zaměřených na pomoc jednotlivcům dosáhnout duchovního osvobození a seberealizace. Některé ze základních metod zahrnují:

 

Meditace

Techniky tantrické meditace jsou navrženy tak, aby pomohly jednotlivcům dosáhnout hlubokého stavu koncentrace a soustředění.

 

Jóga

Tantrická jóga je fyzická praxe, která zahrnuje držení specifických pozic a dechové techniky k pročištění těla a mysli.

 

Mantra

Opakování posvátných slabik nebo frází, známých jako mantry, je základním aspektem tantrické praxe.

 

Vizualizace

Použití vizualizačních technik k vytvoření zvýšeného vědomí a spojení s božským.

 

Rituál

Tantrické rituály zahrnují různá symbolická gesta a obětiny božství, jako je zapalování svíček, oběti jídla a recitování modliteb.

 

Posvátná sexualita

Tantra pohlíží na sexualitu jako na prostředek k dosažení duchovního růstu a spojení s božským.

 

Práce s dechem

Kontrola dechu je nedílnou součástí mnoha tantrických praktik a věří se, že hluboce ovlivňuje duchovní vývoj člověka.

Celkově tantra povzbuzuje jednotlivce, aby začlenili tyto praktiky do svého každodenního života, aby dosáhli harmonické rovnováhy mezi fyzickými, emocionálními a duchovními aspekty své existence.
Posvátná sexualita

Principem posvátné sexuality je využití sexuální energie jako nástroje pro duchovní růst a osvobození. Mezi tyto techniky patří:

  • Vědomé dýchání a meditace pro zvýšení uvědomění a spojení s vlastním tělem a energií.
  • Budování a využití sexuální energie pomocí technik, jako jsou genitální masáže a kontrola dechu.
  • Pěstování intimity a spojení s partnerem prostřednictvím komunikace, pohledu do očí a doteku.
  • Integrace sexuálních zážitků do duchovní praxe pro zvýšení vědomí a dosažení stavu transcendence.
  • Předefinování a přijetí sexuality jako posvátného aktu spíše než fyzického potěšení.

Cílem je vytvořit hlubší spojení se sebou samým a svým partnerem a zároveň zažít větší potěšení a osobní růst.

 

Vědomé dýchání a meditace:

Vědomé dýchání a meditace hrají důležitou roli v posvátné sexualitě, protože pomáhají zvyšovat povědomí a spojení s vlastním tělem a energií. V tantrických praktikách vědomé dýchání řídí a využívá sexuální energii, což vede k intenzivnějšímu a naplňujícímu sexuálnímu zážitku. Meditace se používá k uklidnění mysli, což umožňuje větší spojení s vlastním tělem a pocity a partnerem.

Dechové techniky, jako jsou pomalé, hluboké nádechy, mohou pomoci uklidnit mysl a přivést pozornost k přítomnému okamžiku. Toto zvýšené zaměření na přítomný okamžik může pomoci zvýšit fyzické pocity a zvýšit potěšení během sexuální aktivity.

Meditační praktiky mohou také pomoci uvolnit fyzické a emocionální blokády, zvýšit tok energie v těle a vést k většímu pocitu pohody. Navíc začlenění meditace do sexuálních zážitků může pomoci kultivovat intimitu a spojení s partnerem, protože oba jedinci mohou být plně přítomni a vědomi.

Celkově vzato, vědomé dýchání a meditace jsou životně důležité součásti posvátné sexuality, protože pomáhají zvýšit povědomí, spojení a potěšení během sexuálních zážitků a zároveň podporují osobní růst a duchovní pokrok.

 

Budování a využívání sexuální energie

Budování a využívání sexuální energie je ústředním principem posvátné sexuality v tantrické tradici. Myšlenka je, že sexuální energie je mocná síla, kterou lze použít pro duchovní růst a osvobození. Přesto to musí být využito a kontrolováno, abychom měli naplňující a transformující zážitek.

K vybudování a využití sexuální energie používají tantrici techniky, jako jsou masáže genitálií a kontrola dechu. Genitální masáže, které zahrnují stimulaci genitální oblasti, pomáhají zvýšit průtok krve a energie do této oblasti, což vede k většímu pocitu vzrušení a potěšení.

Kontrola dechu, včetně pomalého, hlubokého dýchání, může také pomoci vybudovat sexuální energii. Ovládáním dechu a zaměřením se na pocity v těle si jednotlivci mohou lépe uvědomovat svou energii a to, jak proudí celým tělem. Toto zvýšené uvědomění může vést k větší kontrole nad tokem sexuální energie, kterou pak lze využít ke zvýšení potěšení a intenzity během sexuálních zážitků.

Cílem využití sexuální energie je vytvořit naplňující a transcendentnější sexuální zážitek a využít energii generovanou během sexuálních zážitků pro osobní růst a duchovní pokrok. Budováním a ovládáním sexuální energie mohou jednotlivci dosáhnout hlubšího spojení se sebou samými a svými partnery, což vede k intimnějšímu a posilujícímu sexuálnímu zážitku.

 

Pěstování intimity a spojení

Pěstování intimity a spojení je základním aspektem posvátné sexuality v tantrické tradici. Myšlenka je taková, že vytvoření hlubokého a smysluplného vztahu s partnerem může vést k naplňujícímu a transformativnímu sexuálnímu zážitku.

Ke kultivaci intimity a spojení používají tantričtí praktikující komunikaci, pohled do očí a dotek. Komunikace je podporována jako způsob, jak mohou partneři vyjádřit své touhy a hranice, což vede k většímu porozumění a spojení. Pohled do očí nebo prodloužený oční kontakt může také pomoci vybudovat intimitu a vztah, protože umožňuje partnerům nahlédnout do duše toho druhého a spojit se na hlubší úrovni.

Dotek je také životně důležitý pro kultivaci intimity a spojení v posvátné sexualitě. Cílem je vytvořit spíše pomalý a smyslný zážitek než rychlé uvolnění, což vede k hlubšímu vztahu s vlastním tělem, pocity a partnerem. Tento pomalý a záměrný dotek může také pomoci vybudovat a využít sexuální energii, což vede k intenzivnějšímu a naplňujícímu sexuálnímu zážitku.

Celkově vzato je kultivace intimity a spojení klíčovou složkou posvátné sexuality v tantrické tradici. Umožňuje jednotlivcům vytvořit hlubší spojení se sebou samými a svými partnery, což vede k posilujícímu a transformativnímu sexuálnímu zážitku.

 

Integrace sexuálních zážitků

Integrace sexuálních zkušeností do duchovní praxe je ústředním principem posvátné sexuality v tantrické tradici. Cílem je pohlížet na sexuální zážitky jako na způsob, jak dosáhnout duchovního růstu a osvobození, spíše než jen za fyzický akt.

K integraci sexuálních zážitků do duchovní praxe používají tantričtí praktikující techniky, jako je začlenění všímavosti, vizualizace a nastavení záměrů. Všímavost neboli plná přítomnost v tuto chvíli pomáhá zvýšit fyzické vjemy a zvýšit potěšení během sexuálních zážitků a zároveň umožňuje jednotlivcům spojit se se svými těly a energií.

Vizualizace neboli vytváření mentálních obrazů pro vedení toku energie může také pomoci integrovat sexuální zážitky do duchovní praxe. Díky vizualizaci toku energie v těle mohou jednotlivci ovládat a využívat svou sexuální energii, což vede k intenzivnějšímu a transformativnímu zážitku.

Stanovení záměru nebo zaměření se na konkrétní cíl nebo výsledek během sexuálních zážitků může také pomoci integrovat tyto zkušenosti do duchovní praxe. Stanovením záměru mohou jednotlivci nasměrovat energii generovanou během sexuálních zážitků k osobnímu růstu a duchovnímu pokroku.

Celkově je integrace sexuálních zážitků do duchovní praxe zásadní složkou posvátné sexuality v tantrické tradici. Nahlížením na tyto zážitky jako na nástroj osobního růstu a duchovního pokroku mohou jednotlivci vytvořit posilující a transformativní sexuální zážitek, který vede k hlubšímu spojení se sebou samými a svými partnery.

 

Předefinování a přijetí sexuality

Předefinování a přijetí sexuality je ústředním aspektem posvátné sexuality v tantrické tradici. Cílem je vidět sexualitu jako pozitivní a svatý aspekt života spíše než jako něco špinavého nebo tabuizovaného.

V tantrické tradici je sexualita zdrojem energie a síly, kterou lze využít k osobnímu růstu a duchovnímu pokroku. Tento pohled na sexualitu pomáhá jednotlivcům přijmout jejich touhy a pocity, což vede k naplňujícímu a silnějšímu sexuálnímu zážitku.

K redefinici a přijetí sexuality používají tantričtí praktikující sexuální sebezkoumání a destigmatizaci sexuálních praktik. Sexuální sebezkoumání zahrnuje poznávání vlastního těla a tužeb, což vede k většímu porozumění a přijetí sebe sama. Destigmatizace sexuálních praktik odbourává negativní kulturní postoje a přesvědčení o sexu, což vede k pozitivnějšímu a posilujícímu pohledu na sexualitu.

Cílem redefinice a přijetí sexuality je vytvořit pozitivnější a posilující sexuální zážitek a využít sexuální energii k osobnímu růstu a duchovnímu pokroku. Nahlížením na sexualitu jako na pozitivní a posvátný aspekt života mohou jednotlivci dosáhnout hlubšího spojení se sebou a svými partnery, což povede k naplňujícímu a transformativnímu sexuálnímu zážitku.

 

Tantra v tantrické masáži

Tantra je začleněna do tantrické masáže prostřednictvím různých tantrických principů a technik. Tantrická masáž si klade za cíl vytvořit holistický a transformativní sexuální zážitek, který zahrnuje fyzický dotek, všímavost a duchovní spojení.

Některé tantrické principy a techniky začleněné do tantrické masáže zahrnují vědomé dýchání, práci s energií a záměrné doteky. Všímavé dýchání zvyšuje povědomí a kontrolu nad vlastní energií a pocity během masáže. Práce s energií neboli manipulace síly v těle vytváří tok energie, který vede k intenzivnějšímu a naplňujícímu sexuálnímu zážitku.

Záměrný dotek, neboli dotek s konkrétním cílem či záměrem, je také podstatným aspektem tantrické masáže. Cílem je vytvořit spíše pomalý a smyslný zážitek než rychlé uvolnění, vedoucí k hlubšímu spojení s vlastním tělem a pocity.

Tantrická masáž také zahrnuje techniky z tantrické tradice, jako je vizualizace a nastavení záměru, k vytvoření duchovního a transformačního sexuálního zážitku. Vizualizace a nastavení záměru pomáhají nasměrovat tok energie generované během masáže k osobnímu růstu a duchovnímu pokroku.

Celkově je tantra začleněna do tantrické masáže prostřednictvím různých tantrických principů a technik k vytvoření holistického a transformativního sexuálního zážitku, který zahrnuje fyzický dotek, všímavost a duchovní spojení.
Tantrické techniky v tantrické masáži

Tantrická masáž zahrnuje několik technik z tantrické tradice, včetně:

 

Vědomé dýchání

Použití kontrolovaného a všímavého dýchání ke zvýšení povědomí o pocitech a energii v těle.

 

Práce s energií

Manipulace s energií v těle prostřednictvím technik, jako je práce s čakrami a vizualizace, vytváří tok energie, který vede k intenzivnějšímu a naplňujícímu sexuálnímu zážitku.

 

Intentional Touch

Dotyk s konkrétním cílem nebo záměrem vytvořit pomalý a smyslný zážitek spíše než rychlé uvolnění.

 

Vizualizace

Použití mentálních představ a vizualizace vede tok energie a zlepšuje fyzické pocity.

Nastavení záměru: Zaměření se na konkrétní cíl nebo výsledek během masáže, aby se nasměroval tok generované energie k osobnímu růstu a duchovnímu pokroku.

 

Všímavost

Plná přítomnost zvyšuje povědomí o fyzických pocitech a potěšení během masáže.

 

Sensual Touch

Pomalý, smyslný dotek zaměřený na vytvoření intimnějšího a naplňujícího sexuálního zážitku.

 

Přijetí sexuality

Nahlížení na sexualitu jako na pozitivní a posvátný aspekt života spíše než jako na něco špinavého nebo tabuizovaného vede k silnějšímu a naplňujícímu sexuálnímu zážitku.

Tyto techniky jsou začleněny do tantrické masáže, aby vytvořily holistický a transformační sexuální zážitek, který zahrnuje fyzický dotek, všímavost a duchovní spojení. Kombinací těchto technik si tantrická masáž klade za cíl pomoci jednotlivcům dosáhnout hlubšího vztahu se sebou a se svými partnery, což vede k naplňujícímu a posilujícímu sexuálnímu zážitku.

 

Často kladené otázky a odpovědi o tantře:

Co je tantra?

Tantra je starodávná duchovní tradice v Indii, jejímž cílem je využít sexuální energii k osobnímu růstu a duchovnímu pokroku. Sexualitu považuje spíše za pozitivní a posvátnou než za špinavou nebo tabuizovanou.

 

Co je cílem tantry?

Cílem tantry je dosáhnout stavu duchovního osvícení a využít sexuální energii jako prostředek osobního růstu a transformace. Jeho cílem je pomoci jednotlivcům spojit se se svými těly a pocity, což vede k naplňujícímu a silnějšímu sexuálnímu zážitku.

 

Jaké jsou některé standardní praktiky v tantře?

Tradiční metody tantry zahrnují vědomé dýchání, vizualizaci, meditaci a sexuální techniky zaměřené na využití sexuální energie pro osobní růst a duchovní pokrok.

 

Je tantra formou náboženství?

Tantra není náboženství v tradičním slova smyslu, ale lze ji považovat za duchovní tradici. Není omezena na žádné konkrétní náboženské přesvědčení a mohou ji praktikovat jednotlivci jakékoli víry.

 

Je tantra jen o sexu?

Tantra není jen o sexu. Zatímco sexualita je základním aspektem tantrické tradice, je vnímána spíše jako prostředek osobního růstu a duchovního pokroku než jen jako fyzický akt.

 

Je tantra bezpečná?

Tantra je považována za bezpečnou, pokud je praktikována respektujícím a konsensuálním způsobem. Je nezbytné přistupovat k tantrickým praktikám s otevřenou myslí a komunikovat s partnerem, abychom si zajistili pozitivní a naplňující zážitek.

 

Může tantru cvičit někdo?

Tantru může praktikovat každý, kdo má zájem o zkoumání spirituality a osobního růstu. Je však nezbytné přistupovat k tantrickým praktikám s otevřenou myslí a komunikovat s partnerem, abychom si zajistili pozitivní a naplňující zážitek.
Časté otázky o posvátné sexualitě

 

Často kladené otázky a odpovědi o posvátné sexualitě:

Co je posvátná sexualita?

Posvátná sexualita je duchovní přístup k sexualitě, který pohlíží na sex jako na svatou a transformující zkušenost. Jeho cílem je začlenit sexualitu do duchovní praxe člověka pomocí sexuální energie k dosažení stavu duchovního osvícení.

 

Co je cílem posvátné sexuality?

Cílem Posvátné sexuality je využít sexuální energii jako prostředek osobního růstu a duchovního pokroku, který vede k hlubšímu spojení se sebou samým a partnerem. Jeho cílem je pomoci jednotlivcům přijmout svou sexualitu jako pozitivní a posvátný aspekt života, což vede k naplňujícímu a silnějšímu sexuálnímu zážitku.
Jaké jsou některé standardní postupy v posvátné sexualitě?
Tradiční metody posvátné sexuality zahrnují vědomé dýchání, vizualizaci, meditaci a sexuální techniky zaměřené na využití sexuální energie pro osobní růst a duchovní pokrok.

 

Je posvátná sexualita formou náboženství?

Posvátná sexualita není náboženstvím v tradičním slova smyslu, ale lze ji považovat za duchovní tradici. Není omezena na žádné konkrétní náboženské přesvědčení a mohou ji praktikovat jednotlivci jakékoli víry.

 

Je posvátná sexualita jen o sexu?

Posvátná sexualita není jen o sexu. Zatímco sexualita je základním aspektem posvátné sexuality, je vnímána spíše jako prostředek osobního růstu a duchovního pokroku než jen jako fyzický akt.

 

Je posvátná sexualita bezpečná?

Posvátná sexualita je považována za bezpečnou, je-li praktikována uctivým a konsensuálním způsobem. Je nezbytné přistupovat k posvátným sexuálním praktikám s otevřenou myslí a komunikovat s partnerem, abychom zajistili pozitivní a naplňující zážitek.

 

Může někdo praktikovat posvátnou sexualitu?

Posvátnou sexualitu může praktikovat každý, kdo má zájem o zkoumání spirituality a osobního růstu. Je však nezbytné přistupovat k posvátným sexuálním praktikám s otevřenou myslí a komunikovat s partnerem, abychom si zajistili pozitivní a naplňující zážitek.
Závěrečná slova

Tantra a posvátná sexualita jsou starodávné duchovní tradice v Indii, které vnímají sexualitu jako pozitivní a posvátný aspekt života. Obě pravidla mají za cíl využívat sexuální energii jako prostředek osobního růstu a duchovního pokroku, vedoucího k hlubšímu spojení se sebou samým a partnerem. Standardní postupy zahrnují vědomé dýchání, vizualizaci, meditaci a sexuální techniky k využití sexuální energie. I když se tantra a posvátná sexualita neomezují na žádné konkrétní náboženské přesvědčení a mohou je praktikovat jednotlivci jakékoli víry, je nezbytné přistupovat k těmto praktikám s otevřenou myslí a komunikovat s partnerem, abychom si zajistili pozitivní a naplňující zážitek.

Celkově tantra a posvátná sexualita nabízejí jedinečný pohled na sexualitu a umožňují jednotlivcům prozkoumat spiritualitu a osobní růst prostřednictvím tohoto často nepochopeného aspektu života.